Huur voorwaarden

Benodigde stukken voor verhuur zijn:

Wanneer u in loondienst bent; 

 • Geldig paspoort/ID
 • Een werkgeversverklaring, niet ouder dan 2 maanden
 • Uw laatste 3 salarisspecificaties
 • Kopie van uw bankafschrift met laatste 3 salarisstortingen
 • Jaaropgave van het afgelopen jaar
 • Goed-huurdersverklaring van uw huidige verhuurder of hypotheekverklaring
 • Uittreksel gemeentelijke basisadministratie

Wanneer u zelfstandige bent; (let op, wij kunnen enkel woningen verhuren aan iemand die ten minste 3 jaar werkzaam is als zelfstandige)

 • Geldig paspoort/ID
 • Uittreksel van de Kamer van Koophandel, niet ouder dan 6 maanden
 • Uw jaarcijfers van de 3 voorgaande jaren
 • Een accountantsverklaring
 • Uw aangifte IB van het voorgaande jaar
 • Goed-huurdersverklaring van uw huidige verhuurder of hypotheekverklaring
 • Uittreksel gemeentelijke basisadministratie

Wanneer u gepensioneerd bent; 

 • Geldig paspoort/ID
 • Pensioen/AOW overzicht
 • Goed-huurdersverklaring van uw huidige verhuurder of hypotheekverklaring
 • Uittreksel gemeentelijke basisadministratie

De voorkeur gaat uit naar tweeverdieners. Indien huurder gehuwd is of een geregistreerd partner heeft dan dienen de gegevens van de echtgeno(o)t(e) dan wel partner te worden genoteerd op gelijke wijze. Dit vanwege het feit dat de deze laatste van rechtswege medehuurder is.

Alle potentiële huurders worden gecontroleerd door een gecertificeerde Safety Checker.

Huurproces

Vul uw huurprofiel in
Als u geïnteresseerd bent in een woning of op de hoogte gehouden wilt worden van ons woningaanbod  ga dan naar Uw huurdersprofiel.

Contact
Na deze stappen zal er binnen 5 werkdagen via de mail of telefonisch contact worden opgenomen.